Ökad turism

Antalet övernattningar i Sverige ökade under sommaren 2013 efter två i rad med minskande sommarturism. Ökningen uppgår till 1,4 procent i jämförelse med 2012. Ökningen var störst under juni, men även … [Read more...]

Norrmännen köper fler fritidshus i Sverige

En typ av turism består av utländskt ägandet av fritidshus i Sverige. 36 000 fritidshus ägdes av utländska ägare förra året. I jämförelse med för 10 år sedan så är ökningen nästan 100%. Antalet … [Read more...]

Turismen i Sverige 2012

Tillväxtverkets nya siffror för 2012 visar att besökarna från Väst- och Sydeuropa minskade under 2012 medan besökarna från ”längre bort” har ökat med nära sex procent i jämförelse med 2011. Totalt … [Read more...]

Tillväxtverket ser stabil utveckling för turism och besöksnäring

Tillväxtverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för den officiella turiststatistiken och informerar om turismens utveckling i Sverige. Myndigheten är också ansvarig för besöksnäringsfrågor och … [Read more...]

Gränsundersökning IBIS om inkommande turism

Undersökningen IBIS 2011 handlar om turismen som kommer till Sverige. Undersökningen startade 1 januari 2011. Den genomförs av myndigheten Tillväxtverket som kontinuerligt samlar information om … [Read more...]