Mer pengar till universitetsforskning

Det blir mer pengar till forskning vid Sveriges universitet och högskolor enligt en färsk prognos från SCB. Medlen till forskning och utveckling (FoU) i statsbudgeten beräknas uppgå till 31,5 … [Read more...]