Urbaniseringen tilltar

Den långsiktiga trenden att fler och fler människor flyttar till städerna fortsätter och takten blir allt högre i takt med ökat tillväxt och välstånd i många tidigare utvecklingsländer. Om detta … [Read more...]

Stads­sprid­ning – Tätortsnära samhällen växer

Den kraft­igaste urbaniseringstrenden i Sverige under de senaste decennierna har skett inte inuti, men i anslutning till städerna och dess tätorter. ”Stads­sprid­ning” blivit en trend i … [Read more...]