Utjämningssystemet

Nu har Sveriges riksdag tagit beslut om att revidera utjämningssystemet mellan kommuner och landsting i Sverige. Stig Björne Utifrån det förslag som har klubbats så har SCB tidigare gjort en … [Read more...]