Ökat överskott i utrikeshandeln

Under april var värdet på den svenska exporten av varor ca 94 miljarder kronor. Handelsnettot med varor var under april 8,8 miljarder kronor.  Både exporten och importen av varor har minskat i … [Read more...]

Bättre utrikeshandel

Sveriges internationella handel går bättre. Oktober - december 2012 var överskottet i bytesbalansen 62 miljarder kr.  Samma period 2011 var överskottet 49 miljarder kr. Förstärkningen … [Read more...]