Varsel leder inte alltid till uppsägning

År 2012 varslades 66 000 personer om uppsägning från och med januari till och med november. Varslen sker som regel i företag som drar ned på verksamheten. Och vad gäller olika branscher är det … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Färre varsel än befarat

Arbetsförmedlingen senaste statistik för arbetsmarknaden visar att arbetsmarknadsläget fortsatte att försvagas under december 2012 räknat på att det totala antalet inskrivna arbetslösa ökade till … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknaden försvagas varslen ökar

Svensk arbetsmarknad dalar. Varslen har ökat de senaste månaderna i jämförelse med förra året. Nyligen kom de senaste siffrorna vad gäller uppsägningar och läget på arbetsmarknaden från … [Read more...]