Handelsnettot 7,1 miljarder kr i februari 2013

Utrikeshandeln gav ett överskott på 7,1 miljarder kr under februari enligt preliminära beräkningar från SCB. För samma månad året innan var överskottet drygt fyra miljarder kronor. Värdet på … [Read more...]