OECD: Sverige i täten på innovationsarbete

Sverige är en av världens främsta innovationsländer enligt Vinnova. Konkurrensen är dock omfattande. Sverige måste agera långsiktigt och strategiskt. Vi måste satsa på förnyelse och attraktivitet för … [Read more...]