AKU februari 2014

Enligt senaste AKU som avser februari var arbetslösheten 8,1 procent. Trendmässigt är andelen arbetslösa ungefär på samma nivå eller möjligen svagt fallande.

Trenden för antalet arbetslösa är något ökande. Om man jämför utvecklingen på arbetsmarknaden med läget i februari 2013 uppgår antalet sysselsatta (15-74 år) till knappt 4 650 000 vilket är drygt 50 000 fler, en ökning med en drygt procent. Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 433 000 eller 8,5%.

Ungdomsarbetslösheten (15-24 år) uppgick till nära 26 procent av arbetskraften. 162 000 är i statistisk mening arbetslösa, men 88 000 av dessa var heltidsstuderande.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: