Exporten 2013

2013 fanns det inga muntra siffror för den svenska exporten till utlandet. Totalt sett sjönk den svenska varuexporten med 7% samtidigt som varuimporten minskade med 6%.

Totalt uppgick värdet av varuexporten till 1 091 miljarder kronor under 2013 och varuimporten till 1 040 miljarder kr. Sveriges export till EU-28 minskade med sex procent medan importen minskade med fyra procent jämfört med samma period året innan.

Läs mer på Stig Björne Analys

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: