AKU: Fler i arbete men hög arbetslöshet

Enligt senaste AKU för mars 2014 ökade antalet sysselsatta i åldern 15-74 med knappt 60 000 personer (58 000) i jämförelse med mars 2013 (icke säsongrensat). Enligt SCB så visar säsongrensade och utjämnade data på kort sikt en svag ökning av antalet sysselsatta.

Stig Björne

Antalet anställda samma period (vilket förklaras med att man kan vara sysselsatt utan att vara anställd) var 4 200 000, icke säsongrensat. Jämfört med mars 2013 är det en ökning med 74 000 varav 64 000 var tidsbegränsat anställda. Även säsongrensade och utjämnade data visar på en positiv utveckling av antalet anställda, en utveckling som pågått sedan slutet av 2012. Vad gäller antalet arbetade timmar så är ökningen (kalenderkorrigerad) hela fyra procent jämfört med samma månad förra året. Totala antalet arbetade timmar var drygt 158 miljoner timmar per vecka.

Den ökade sysselsättningen och ökade antalet timmar slår dock inte riktigt igenom i minskad arbetslöshet enligt AKU (siffror från arbetsförmedlingen säger delvis något annat).  Andelen arbetslösa var i mars 8,6 procentantalet arbetslösa i åldern 15-74 år (motsvara 440 000, icke säsongrensat). Andelen arbetslösa ungdomar var 26,9 procent av arbetskraften (vilket är väsentligt fler än enligt arbetsförmedlingen).

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, icke säsongrensat (originalvärde)

1000-tal Mars 2014 Antal   Andel procent Mars 2013 Antal   Andel procent Förändring sedan Mars 2013 Antal   Minimi‑
krav för föränd‑
ring**
1. Befolkningen (=2+3) 7 189     7 143     46   .
Män 3 638     3 613     25   .
Kvinnor 3 551     3 530     21   .
15-24 år 1 208     1 225     ‑17   .
20-64 år 5 591     5 556     35   .
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 141 ±34 71,5 5 091 ±33 71,3 51 * 40
Män 2 699 ±25 74,2 2 676 ±24 74,1 23   29
Kvinnor 2 442 ±26 68,8 2 415 ±26 68,4 27   30
15-24 år 635 ±19 52,5 649 ±19 53,0 ‑14   23
20-64 år 4 812 ±28 86,1 4 763 ±27 85,7 49 * 33
2a. Sysselsatta 4 701 ±34 65,4 4 643 ±33 65,0 58 * 40
Män 2 461 ±27 67,6 2 439 ±26 67,5 22   31
Kvinnor 2 240 ±27 63,1 2 204 ±26 62,4 36 * 31
15-24 år 464 ±19 38,4 467 ±18 38,1 ‑3   22
20-64 år 4 456 ±30 79,7 4 395 ±28 79,1 61 * 35
Anställda 4 200 ±38   4 126 ±37   74 * 44
Män 2 099 ±30   2 067 ±29   32   35
Kvinnor 2 101 ±28   2 059 ±27   41 * 32
15-24 år 451 ±19   451 ±18   ‑1   22
20-64 år 4 029 ±36   3 955 ±34   73 * 41
Fast 3 504 ±38   3 494 ±36   10   42
Tidsbegränsat 695 ±30   632 ±28   64 * 38
Undersysselsatta [1] 334 ±22 7,1 341 ±21 7,3 ‑7   25
Män 143 ±15 5,8 151 ±15 6,2 ‑8   17
Kvinnor 191 ±16 8,5 190 ±16 8,6 1   19
15-24 år 102 ±12 22,0 101 ±11 21,6 2   14
20-64 år 311 ±21 7,0 314 ±20 7,1 ‑3   25
I arbete 4 271 ±39   4 176 ±38   95 * 49
Män 2 284 ±29   2 229 ±28   55 * 36
Kvinnor 1 987 ±30   1 947 ±29   40 * 37
Arbetade timmar 158 300 ±1 600   148 700 ±1 500   9 600 * 1 900
Män 89 800 ±1 300   84 500 ±1 200   5 300 * 1 500
Kvinnor 68 500 ±1 100   64 200 ±1 100   4 300 * 1 300
2b. Arbetslösa 440 ±22 8,6 448 ±21 8,8 ‑8   30
därav heltidsstuderande 173 ±15   188 ±16   ‑15   21
Män 238 ±17 8,8 237 ±16 8,9 1   23
Kvinnor 202 ±16 8,3 211 ±16 8,7 ‑9   22
15-24 år 171 ±15 26,9 182 ±15 28,1 ‑11   20
20-64 år 356 ±20 7,4 368 ±19 7,7 ‑12   27
Arbetslösa mer än 6 mån 122 ±13 31,4 128 ±13 31,4 ‑6   17
3. Ej i arbetskraften 2 047 ±34   2 052 ±33   ‑5   40
Män 939 ±25   937 ±24   1   29
Kvinnor 1 109 ±26   1 115 ±26   ‑6   30
15-24 år 574 ±19   576 ±19   ‑3   23
20-64 år 779 ±28   792 ±27   ‑14   33
Latent arbetssökande 113 ±14   134 ±15   ‑20 * 17
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 20 400 ± 800   21 400 ± 800   ‑1 000   1 100

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: