Ännu lägre inflation i mars

Fortsatt låg inflation i den svenska ekonomin presenterar SCB nya inflationssiffror. Inflationstakten var minus 0,6 procent i mars, vilket är en nedgång från februari då den var minus 0,2 procent.

Senaste månaden bidrog prishöjningar på kläder (2,6 procent) uppåt med 0,1 procentenhet. Uppgången motverkades av lägre priser för gruppen rekreation och kultur (-0,8 procent) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.

Inflationstakten de senaste tolv månaderna, var -0,6 procent i mars. Enligt Dagens Industri har inflationen inte varit så låg sedan 2009 och de analytiker man refererar till menar att nu måste det till en räntesänkning vid Riksbankens möte i Juli.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: