Arbetskraftsförsörjningen har framtida problem

SCB:s demografiska prognoser för Tjänstemännens centralorganisation kring arbetskraftsförsörjning visar att de demografiska problemen ökar där stora delar av landet får svårt att finansiera den framtida välfärden.

I framtiden blir andelen yrkesverksamma i glesbygden allt lägre och de äldre allt fler.  I norra delen av Norrlands inland minskar däremot befolkningen medan det blir status quo i Dalarna, Värmland, Gävleborg och norrut.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: