Arbetslösheten minskar

Enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik fortsätter arbetslösheten att minska. Det mäts som inskrivna arbetslösa. 

Antalet inskrivna arbetslösa var 404 000 personer i slutet av februari vilket motsvarar 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Detta mätt som total dvs både öppet arbetslösa och i åtgärder.

Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) var 16,2 procent vilket också är en minskning – med 1,7 procentenheter.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: