Bättre för restaurangbranschen februari 2014

Det fortsätter att gå bra för restaurangsektorn i Sverige. Den senaste statistiken visar att restaurangernas försäljningsvolym ökade med hela 4,4 procent under februari 2014 i jämförelse med februari 2013.

Stig Björne

De flesta av delbranscherna i sektorn ökade, men riktigt bra gick det för kaféer (+10,6 %) och trafiknära restauranger (+8,1 %). Den absolut största, ”vanliga” lunch- och kvällsrestauranger, har hittills i år ökat försäljningsvolymen med 7,2 procent jämfört med samma period förra året.

Sett till utvecklingen av försäljningen i löpande priser för branschen som helhet var ökningen i februari 2014 5,3 procent i jämförelse med februari 2013. Med hänsyn tagen till inflation och kalenderna (vardagar och helger etc) ökade omsättningen med 4,4 procent.

Branschorganisationen Visita kommenterar statistiken med att ”Restaurangåret 2014 har börjat urstarkt. Tillväxten i februari var till och med ännu starkare än i januari. Detta är särskilt glädjande med tanke på den positiva utveckling vi såg i början av 2013, vilket innebär att tillväxten sker från en hög nivå”.

Man pekar på att utvecklingen bådar gott inför våren då omsättningsförändringarna kommer att mätas mot relativt svagare månader 2013. Prisnivån, enligt KPI (restaurang), ökade marginellt mellan januari och februari. I februari 2014 var prisnivån ca 1,3 procent högre än i december 2011 – sista månaden innan momsen sänktes.

Visita pekar också på att restaurangföretagen är fortsatt mycket optimistiska i synen på efterfrågan på några månaders sikt. Enligt Konjunkturinstitutet tror en klar majoritet av restaurangföretagen på ökad efterfrågan på tre månaders sikt. Det ser med andra ord mycket lovande ut för branschen och mycket är väl ett resultat av hushållens förhållandevis höga köpkraft.

Försäljningsutveckling februari

  Omsättning mkr, inkl moms Förändring 2013-2014 i procent
Februari 2013 2014 Värde Volym*  
Total restaurangförsäljning 6 947 7 315 5,3 4,4  
Hotellens restaurangförsäljning 981 1 031 5,0 4,1  
Kaféer/Konditorier 387 432 11,5 10,6  
Snabbmatsrestauranger 926 922 ‑0,5 ‑1,3  
Lunch- och kvällsrestauranger 2 934 3 165 7,9 6,9  
Trafiknära restauranger 498 543 9,1 8,1  
Nöjesrestauranger, pubar, barer 798 831 4,2 3,3  
Personalrestauranger 422 391 ‑7,5 ‑8,3  

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: