Handelsnettot 5,0 miljarder kr i februari

Utrikeshandeln visade ett överskott på 5,0 miljarder kr i februari 2014 enligt SCB, en minskning med 0,4 miljarder i jämförelse med 2013 samma period

Värdet på varuexporten var 88,7 miljarder kronor och varuimportens till 83,7 miljarder. EU-handeln gav ett nettounderskott om 6,5 miljarder kronor medan handeln med länder utanför EU gav ett överskott om 11,5 miljarder. Handelsnettot för december 2013 – februari 2014 gav därmed ett överskott på 10,3 miljarder kronor.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: