Riksbanken: Reporäntan ligger kvar

Riksbanken meddelade att reporäntan ska stana på nivån 0,75% och man förväntar sig att räntan ligger kvar till våren 2015, samtidigt öppnar banken för en eventuell räntesänkning vid räntemötet i juli i år.

Konjunkturen stärks tydligt men inflationen väntas vara låg ännu en tid. Man pekar på att ekonomierna i omvärlden fortsätter att förbättras bland annat nämner man att den amerikanska ekonomin stärks successivt och att även euroområdet går bättre. Ukraina och de risker som finns med utvecklingen där ”antas inte hindra återhämtningen i världsekonomin”.

Givet den bedömda positiva utvecklingen tros ändå inflationen vara fortsatt låg under resten av året och man justerar dessutom ned prognosen som man gjorde så sent som i februari.

Läs mer på Stig Björne Ekomoni

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: