Bostadsbyggandet

En alltid aktuell politisk fråga i landet är bostadsbyggandet som varit för lågt under flera år i stora delar av landet och det har drivit upp priserna på bostäder vilket i sin tur medfört att hushållen tagit mer lån så mycket att Riksbanken hänvisar till tillväxttakten av lånen som ett skäl att inte sänka räntan.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: