Det blir underskott 2014

Enligt Ekonomistyrningsverket kan det bli ett stort underskott i statens finanser 2014. Enligt ESV beror underskottet bland annat på de skattesänkningar som genomförts.

Utdelningen från Riksbanken och statliga bolag minskar. Det till ett underskott av den offentliga sektorns finanser med 87 miljarder kronor 2014. ESV konstaterar torrt att ”När hänsyn tas till behovet av säkerhetsmarginal finns det i det närmaste inget utrymme för utgiftsökningar”.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: