Hushållens konsumtion allt viktigare

De senaste åren har hushållens konsumtion blivit allt viktigare för att hålla uppe BNP-utvecklingen, men det är enligt SCB, inte detalj­handelns andel av ­konsum­tionen som har vuxit utan det är konsumtionen i sig.

SCB har tagit fram en ny indikator över hushållens konsumtion som benämns HUKO. HUKO består av energi­statistik, omsättning för tjänste­sektorn, konsument­prisindex, lägenheter och småhus, sortiments­undersök­ningen av detalj­handeln och undersök­ningen företagens ekonomi.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: