SCB-Indikatorer

SCB gör varje månad en sammanställning av indikatorer som visar på utvecklingen av ekonomi, export, arbetsmarknad och handel. En sak som man lyfter fram är obalanser i världshandeln med det stora bytesbalansöverskott.

Överskottet i Sverige 2013 är på 35 miljarder i amerikanska dollar räknat, vilket är större än både Japan och Ryssland samma år. Sverige har haft överskott i bytesbalansen varje enskilt år sedan 1994.

Läs mer på Stig Björne Analys

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: