Hushållens konsumtion ökade

Sedan april förra året har hushållens konsumtion ökat med 4,5 procent till april 2014 (korrigerat för kalendern vilket är extra viktigt i år då påsken var i april och var i mars förra året). På kortare sikt -mellan mars och april i år – ökade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 0,4 procent.

Stig Björne

För perioden februari-april ökade konsumtionen med hela 1,6 procent, säsongrensat, jämfört med perioden november-februari. SCB pekar på att statistiken är en viktig konjunkturindikator eftersom hushållskonsumtionen står för cirka 47 procent av den totala BNP.

Man pekar på att även mars månad hade en stark utveckling och april gick alltså ännu bättre och den kategori av konsumtion som gick starkast var hushållsutrustning, möbler och inredning (dvs sällanköpshandeln). Branschkategorin ökade med hela 10 procent.

Bilhandeln gav ett starkt bidrag till uppgången i konsumtionen med 0,6 procentenheter medan minskade energiutgifter bidrog negativt till konsumtionen med 0,3 procentenheter. Att energikostnaderna var lägre beror på en varmare april 2014 än 2013.

Den privata konsumtionsvolymen i kalenderkorrigerade tal ökade i mars med 1,9 procent jämfört med mars föregående år vilket är oreviderat. Den säsongrensade konsumtionsvolymen i mars uppgick till 0,8 procent jämfört med februari vilket är en upprevidering på 0,2 procentenheter. Tidsserien är reviderad tillbaks till januari 2013 på grund av ny information från Detaljhandelsindex.

Utvecklingstakt för kalenderkorrigerad volym och trend, årstakt, procent

Utvecklingstal för april månad 2014, årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp

Löpande priser

Fasta priser

Fasta priser, kalenderkorrigerat

Vikt

 

April

2014*

April

2014*

April

2014*

Hushållens konsumtionsutgifter
(exkl utlandsposter)

5,0

2,5

4,5

2,5

4,5

2,5

0,91

Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck

10,3

2,2

10,1

1,6

4,0

1,6

0,19

Beklädnadshandel

1,0

4,3

‑1,3

1,8

3,6

1,7

0,04

Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning

0,7

‑0,4

0,3

‑0,5

‑0,2

‑0,5

0,27

Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror

8,4

7,1

8,3

7,3

10,1

7,3

0,03

Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon

5,3

4,3

3,6

5,1

6,8

5,3

0,14

Post- och telekommunikationer

3,9

‑1,0

5,4

0,5

5,0

0,5

0,03

Rekreation och kultur, varor och tjänster

7,8

4,5

9,7

6,6

9,9

6,5

0,10

Restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice

4,0

4,7

3,1

3,8

7,5

3,9

0,06

Övriga varor och tjänster

3,6

10,2

1,6

8,1

4,2

8,3

0,03

 

Fasta priser, kalenderkorrigerat

 

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr^

Hushållskonsumtion

104,4

105,1

110,7

101,8

102,6

105,2

105,9

107,6

115,8

98,0

103,5

104,7

109,1

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: