Stig Björne: Ökade kostnader i kommunsektorn

Kostnadstrycket i den primärkommunala sektorn har ökat från 2012 till 2013. Och det är inte i bara en sektor som kostnaderna ökar utan i kronor per invånare gäller det samtliga verksamheter (som de är klassificerade av SCB).

Stig Björne

Om man räknar enligt kronor per invånare så är det inte oväntat omsorgssektorn för äldre och funktionshindrade som ökat mest (det blir ju allt fler äldre med omsorgsbehov). Ökningen är 446 per invånare i genomsnitt. Kostnader under 2013 var 17 590 kronor per invånare för denna verksamhet. Ander områden med kostnadsökningar är förskoleverksamhet som ökade med knappt tre procent (220 kronor per invånare) till totalt 8 200 kronor per invånare. Utbildning ökade med 1,3 procent eller 188 kronor per invånare till 15 200 kronor per invånare.

Totalt kostade de kommunala verksamheter som i första hand betalas av med skattemedel, det som definieras som ”egentlig verksamhet”, 2013 i genomsnitt 53 800 kronor per invånare. Detta är en ökning med 1 151 kronor jämfört med föregående år och motsvarar 2,2 procents ökning.

Läs mer på www.scb.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: