Stig Björne om tillväxt, ekonomi

Stig Björne är verkställande direktör för SKB Näringslivsutveckling AB. Företaget ska stimulera näringslivet i Oskarshamn och Östhammar kommun genom att bidra till att utveckla nya och befintliga företag i kommunerna. Säte i Stockholm.

Utbildningsnivån

SCB har gjort en kartläggning av andelen högutbildade i Sveriges kommuner och har landat i att i ungefär 40 kommuner har mer än en fjärdedel av befolkningen ”hög utbildningsnivå” som regel … [Read more...]

AKU: Fler i arbete men hög arbetslöshet

Enligt senaste AKU för mars 2014 ökade antalet sysselsatta i åldern 15-74 med knappt 60 000 personer (58 000) i jämförelse med mars 2013 (icke säsongrensat). Enligt SCB så visar säsongrensade och … [Read more...]

Riksbanken: Reporäntan ligger kvar

Riksbanken meddelade att reporäntan ska stana på nivån 0,75% och man förväntar sig att räntan ligger kvar till våren 2015, samtidigt öppnar banken för en eventuell räntesänkning vid räntemötet i juli … [Read more...]

Regeringen om ”Vårproppen”

Regeringen la fram vårpropositionen i ett läge när man är pressad av opinionssiffrorna och har ett begränsat utrymme för reformer. Enligt förslaget ska statens inkomster öka genom att minska avdraget … [Read more...]

Arbetskraftsförsörjningen har framtida problem

SCB:s demografiska prognoser för Tjänstemännens centralorganisation kring arbetskraftsförsörjning visar att de demografiska problemen ökar där stora delar av landet får svårt att finansiera den … [Read more...]

Ännu lägre inflation i mars

Fortsatt låg inflation i den svenska ekonomin presenterar SCB nya inflationssiffror. Inflationstakten var minus 0,6 procent i mars, vilket är en nedgång från februari då den var minus 0,2 … [Read more...]

Detaljhandeln ökar

Den svenska detaljhandeln fortsätter att gå bra. I februari ökade försäljningen (mätt som volym) med 2,5 procent i jämförelse med samma månad förra året. Sällanköpshandeln stod för en ökning om … [Read more...]

Stockholm – Fortsatt stark befolkningsökning

En prognos sammanställd av Handelskammaren visar att Stockholms län förväntas växa ännu snabbare än föregående prognoser.  Bedömningen pekar på att befolkningen kommer att öka med drygt 30 procent … [Read more...]

Kraftigt ökad nybilsförsäljning i mars

I mars 2014 ökade nybilsförsäljningen med 22,3 procent i jämförelse med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 29 500 personbilar, enligt Trafikanalys. Personbilar som kan drivas med el, … [Read more...]

Handelsnettot 5,0 miljarder kr i februari

Utrikeshandeln visade ett överskott på 5,0 miljarder kr i februari 2014 enligt SCB, en minskning med 0,4 miljarder i jämförelse med 2013 samma period Värdet på varuexporten var 88,7 miljarder … [Read more...]

Hållbara finanser på sikt?

Konjunkturinstitutet ger ut årliga beräkningar av hållbarheten i de offentliga finanserna inklusive S2-indikatorn, ett mått på hållbarheten i de offentliga finanserna. Institutet har genomfört en … [Read more...]

Arbetslösheten minskar

Enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik fortsätter arbetslösheten att minska. Det mäts som inskrivna arbetslösa.  Antalet inskrivna arbetslösa var 404 000 personer i slutet av februari vilket … [Read more...]

Bättre för restaurangbranschen februari 2014

Det fortsätter att gå bra för restaurangsektorn i Sverige. Den senaste statistiken visar att restaurangernas försäljningsvolym ökade med hela 4,4 procent under februari 2014 i jämförelse med februari … [Read more...]

Ekonomin i landstingen 2013

De svenska Landstingen och regionerna hade 2013 ett negativt resultat på 1,8 miljarder kr vilket, en resultatförsämring på nära sju miljarder i jämförelse med året innan. Resultatet försämrade … [Read more...]

Ekonomin i kommunerna 2013

De svenska kommunerna hade ett överskott för 2013 på nära 16 miljarder kr, en ökning med 1,6 miljarder kr. I det sammantagna resultatet för kommunerna om 15,7 miljarder kr ingår återbetalningen … [Read more...]