Stig Björne om tillväxt, ekonomi

Stig Björne är verkställande direktör för SKB Näringslivsutveckling AB. Företaget ska stimulera näringslivet i Oskarshamn och Östhammar kommun genom att bidra till att utveckla nya och befintliga företag i kommunerna. Säte i Stockholm.

Demografiska mönster befästs

Sveriges demografiska utveckling har haft en tämligen entydig trend under ett sekel. Städerna växer och befolkningen på landsbygden minskar. Tills någon gång runt 1950 så ökade även befolkningen i … [Read more...]

Myndigheten för kulturanalys tar över den officiella kulturstatistiken

Från och med 1 januari 2012 överlämnade Kulturrådet ansvaret för den officiella statistiken avseende museer, studieförbund, kulturmiljövård och samhällets kulturutgifter till Myndigheten för … [Read more...]

Tillväxtverket fokuserar på svenska innovationer fram till 2013

Under 2012 och 2013 kommer verket att presentera resultat inom fyra olika teman som berör: innovativa miljöer, kapital, tillgänglighet/infrastruktur samt miljödriven … [Read more...]

Gränsundersökning IBIS om inkommande turism

Undersökningen IBIS 2011 handlar om turismen som kommer till Sverige. Undersökningen startade 1 januari 2011. Den genomförs av myndigheten Tillväxtverket som kontinuerligt samlar information om … [Read more...]

EU-ländernas ekonomier går åt olika håll

Swedbank skriver i sitt senaste nyhetsbrev att reformtakten måste öka. Swedbank pekar på att konvergensen inom eurozonen fram till 2007 var tydlig gällande BNP-tillväxt, priser och räntor, men att … [Read more...]

SCB om Sysselsättningsbördan 2030

Statistiska Centralbyrån har kommit med en ny rapport "Sysselsättningsbördan 2030  - kan dagens försörjningsbörda bibehållas?". SCB pekar på stora utmaningar för det svenska samhället. SCB menar … [Read more...]

Stig Björne: SCB räknar inkomstfördelning på nytt sätt

SCB har gjort en intressant undersökning på temat inkomstfördelning. Nya perspektiv på utjämning blev resultat. Man har räknat på värdet av vad en medborgare använde för välfärdstjänster. I det … [Read more...]

Krogmomsens effekt på krogpriser och sysselsättning

En fråga som har debatterats mycket är huruvida sänkningen av krogmomsen skulle få någon effekt på priserna på restauranger och sysselsättningen i branschen. En del hävdar att effekten helt skulle … [Read more...]

Fortsatt Eurokris

I helgen utlovades ett massivt stöd till Spaniens banker av EU. Inget är fastställt med nu tog man i för att vara säkra på att stödet ska räcka. IMF hade talat om 400 miljarder kr men det kan bli det … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten biter sig fast

Arbetsförmedlingens prognos för de kommande åren 2012–2013 pekar på att antalet med arbete kommer att öka med 5000 personer år 2012 och med 15000 personer år 2013. Det är med andra ord ingen stor … [Read more...]

Swedbank: Svensk ekonomi växer bättre än väntat

Häromdagen kom Swedbank med sitt nyhetsbrev om svensk ekonomisk utveckling. Som beskrivits i olika media så gick svensk ekonomi bättre än väntat för det första kvartalet år 2012. Svensk ekonomi växte … [Read more...]

Konjunkturinstitutet ser optimism bland hushållen

Konjunkturbarometern tittar närmare på företagens och hushållens uppfattning av ekonomin. Rapporten ges ut varje månad av Konjunkturinstitutet. Barometern består av: "Konjunkturbarometern Företag" och … [Read more...]

Teknisk analys på Dagens Industri

David Myslinski på DI.se skriver att en kännbar rekyl på marknaden väntar och att tisdagens börsnedgång var oväntat våldsam. Det gäller nu att anpassa sig till nya förutsättningar. Stockholmsbörsens … [Read more...]

2010-2025 kommer endast 50% av åldersavgångarna täckas upp

Arena för Tillväxt menar att befolkningsstrukturen blir en kommande stor utmaning. Det är obalans i åldersstrukturen och det ställer höga krav på kommunstyrelsernas förmåga till nytänkande, planering … [Read more...]