Konjunkturinstitutet om vårbudgeten

Konjunkturinstitutet har kommenterat Regeringens vårbudget och de ekonomiska bedömningar finansdepartementet har gjort. Institutet pekar på att Regeringens prognos ligger nära institutets syn på den … [Read more...]

Det blir underskott 2014

Enligt Ekonomistyrningsverket kan det bli ett stort underskott i statens finanser 2014. Enligt ESV beror underskottet bland annat på de skattesänkningar som genomförts. Utdelningen från Riksbanken … [Read more...]

Hushållens konsumtion allt viktigare

De senaste åren har hushållens konsumtion blivit allt viktigare för att hålla uppe BNP-utvecklingen, men det är enligt SCB, inte detalj­handelns andel av ­konsum­tionen som har vuxit utan det är … [Read more...]

Bättre för konjunkturutvecklingen

ALMI:s undersökningar genomförs kvartalsvis av Centrum för Marknadsanalys.  Enligt ALMI:s analys av lokala bankkontor och företag förutspås en ljusning i konjunkturen. Företagen och bankerna är … [Read more...]

Riksbanken: Reporäntan ligger kvar

Riksbanken meddelade att reporäntan ska stana på nivån 0,75% och man förväntar sig att räntan ligger kvar till våren 2015, samtidigt öppnar banken för en eventuell räntesänkning vid räntemötet i juli … [Read more...]

Ännu lägre inflation i mars

Fortsatt låg inflation i den svenska ekonomin presenterar SCB nya inflationssiffror. Inflationstakten var minus 0,6 procent i mars, vilket är en nedgång från februari då den var minus 0,2 … [Read more...]

Handelsnettot 5,0 miljarder kr i februari

Utrikeshandeln visade ett överskott på 5,0 miljarder kr i februari 2014 enligt SCB, en minskning med 0,4 miljarder i jämförelse med 2013 samma period Värdet på varuexporten var 88,7 miljarder … [Read more...]

Hållbara finanser på sikt?

Konjunkturinstitutet ger ut årliga beräkningar av hållbarheten i de offentliga finanserna inklusive S2-indikatorn, ett mått på hållbarheten i de offentliga finanserna. Institutet har genomfört en … [Read more...]

Ekonomin i landstingen 2013

De svenska Landstingen och regionerna hade 2013 ett negativt resultat på 1,8 miljarder kr vilket, en resultatförsämring på nära sju miljarder i jämförelse med året innan. Resultatet försämrade … [Read more...]

Ekonomin i kommunerna 2013

De svenska kommunerna hade ett överskott för 2013 på nära 16 miljarder kr, en ökning med 1,6 miljarder kr. I det sammantagna resultatet för kommunerna om 15,7 miljarder kr ingår återbetalningen … [Read more...]

Småhuspriserna står stilla

Under de senaste tre månaderna december 2013 – februari 2014 i jämförelse med september – november 2013 stod priserna på småhus stilla. På årsbasis regionalt fördelat steg priserna i 15 av 21 … [Read more...]

Bättre för hushållen

SCB har analyserat den ekonomiska utvecklingen för Sveriges hushåll. Den ekonomiska standarden under 2000-talet har ökat med 42%. Under 2000-talet har hushållens ekonomi förbättrats. Det är dock inte … [Read more...]

Ingen inflation

SCB har presenterat låga inflationssiffror för Sveriges ekonomi. Inflationstakten uppgick till ‑0,2% i januari 2014, en minskning sedan december 2013 då den var 0,1%. Sett på årsbasis så är det … [Read more...]

Hushållens lån

Tillväxten av bankernas lån till hushållen var drygt 5% i januari 2014 samma som i december 2013. I slutet av januari var hushållens lån hos banker drygt 2,9 miljarder. Ökningen i jämförelse med … [Read more...]

BNP fjärde kvartalet 2013

BNP tycks ha visat en väsentligt starkare utveckling än vad prognoserna pekat på under sista kvartalet 2013. Bruttonationalprodukten ökade med 3,1% jämfört med samma kvartal 2012. Enligt SCB ökade BNP … [Read more...]