Riksbankens prognoser

I samband med att Riksbanken publicerar sitt räntebeslut så presenterar man också den senaste prognosen över utvecklingen på arbetsmarknaden, BNP och inflationen mätt som KPI. Noterbart är att man … [Read more...]

Detaljhandeln ökar

Den svenska detaljhandeln fortsätter att gå bra. I februari ökade försäljningen (mätt som volym) med 2,5 procent i jämförelse med samma månad förra året. Sällanköpshandeln stod för en ökning om … [Read more...]

Tillväxtanalys: Fler konkurser 2013

2013 ökade företagskonkurserna med drygt 3% i jämförelse med 2012 enligt Tillväxtanalys. Totalt begärdes ca 7 700 företag konkurs.  Antal anställda som drabbades var cirka26 000 personer. Det var … [Read more...]

Konjunkturen i Stockholm

Stockholm går bättre. Handelskammaren har nyligen i mars presenterat sin konjunkturbarometer över utvecklingen i länet. Konjunkturen i huvudstadens län fortsatte att stärkas fjärde kvartalet … [Read more...]

Statistikskolan

Statistiska Centralbyrån har i en mycket artikel om statistiken på arbetsmarknadsdata skrivit om de två vanliga måtten på arbetslöshet. Dels finns den officiella arbets­lösheten som mäts av SCB:s … [Read more...]

SCB-indikatorer

SCB senaste indikatorer redovisar en omfattande genomgång av den ekonomiska utvecklingen det sista kvartalet 2013 och bitvis helåret 2013. Den svenska ekonomin ”växlade upp” under 4:e kvartalet … [Read more...]

Stark nybilsförsäljning

I februari 2014 ökade nybilaregistreringen med drygt 18% i jämförelse med februari 2013 enligt Trafikanalys. Totalt nyregistrerades 22650 personbilar. Miljöbilar som drivs med gas, el och etanol … [Read more...]

Exporten 2013

2013 fanns det inga muntra siffror för den svenska exporten till utlandet. Totalt sett sjönk den svenska varuexporten med 7% samtidigt som varuimporten minskade med 6%. Totalt uppgick värdet av … [Read more...]

Sysselsättningen inom industrin minskar

Sista kvartalet 2013 ökade antalet anställda i landet med 1,3% till ca 4 300 000 personer i relation till tredje kvartalet, en trend av stigande sysselsättning alltså.  Inom den privata … [Read more...]

Ökat bostadsbyggande

Bostadsbyggandet i landet ökade mycket 2013. 2013 byggdes drygt 31 000 lägenheter enligt SCB, vilket är en ökning med när 50% i jämförelse med 2012 när 21 000 lägenheter byggdes. Flest påbörjade … [Read more...]

Tillväxtverket: Turismen ökar

Tillväxtverket rapporterar att turismen i Sverige växer trots att ekonomin i Europa är svag. Antalet övernattningar ökade med drygt 2%. Mest ökade övernattningar från besökare utanför Europa, men … [Read more...]

Arbetslösheten minskar något

Både AKU och Arbetsförmedlingen (AF) har ny statistik över utvecklingen på arbetsmarknaden som visar att arbetslösheten fortsätter att minska långsamt. Antalet arbetssökande hos AF i januari var … [Read more...]

Restaurangbranschen ökade 2013

Förra året var ett givande år för restaurangbranschen. December 2013 var inget undantag. Försäljningsvolym ökade med 3,6% jämfört med samma månad 2012. Ökningen i löpande priser var i december 2013 på … [Read more...]

Ökning av sysselsättningen sista kvartalet 2013

Det 4:e kvartalet 2013 ökade kraftigt sysselsättningen i landet. 4 708 000 personer i åldern 15-74 år var då sysselsatta. Jämfört med 4:e kvartalet 2012 var ökningen 63 000 … [Read more...]

Kraftig ökning av nya bilar

I början på 2014 fick Sverige en kraftig uppgång av antalet nyregistretade bilar i Sverige på drygt 16% i jämförelse med januari 2013. Det handlar om 20 300 bilar enligt siffror från Trafikanalys. … [Read more...]