AKU: Fler i arbete men hög arbetslöshet

Enligt senaste AKU för mars 2014 ökade antalet sysselsatta i åldern 15-74 med knappt 60 000 personer (58 000) i jämförelse med mars 2013 (icke säsongrensat). Enligt SCB så visar säsongrensade och … [Read more...]

AKU februari 2014

Enligt senaste AKU som avser februari var arbetslösheten 8,1 procent. Trendmässigt är andelen arbetslösa ungefär på samma nivå eller möjligen svagt fallande. Trenden för antalet arbetslösa är något … [Read more...]

Fler sysselsatta januari 2014

Enligt AKU ökade antalet sysselsatta i Sverige i januari 2014 med 41000 personer  jämfört med januari 2013. Antal sysselsatta var runt 4 620 000. Antalet anställda 4 145 000. Antalet fast … [Read more...]

Arbetslösheten minskar något

Både AKU och Arbetsförmedlingen (AF) har ny statistik över utvecklingen på arbetsmarknaden som visar att arbetslösheten fortsätter att minska långsamt. Antalet arbetssökande hos AF i januari var … [Read more...]

Stig Björne: Fler jobb – Ser bra ut för sysselsättningen i Sverige

Under ett antal månader har den ökat och i november månads AKU så visar den en fortsatt ökning inte minst på årsbasis. Från november 2012 har sysselsättningen ökat med hela 75 000 (motsvara … [Read more...]

AKU första kvartalet 2013

Enligt SCB:s AKU ökade sysselsättningen under det första kvartalet i år med 38 000 jämfört med första kvartalet 2012. Men antalet arbetslösa ökade med 27 000, vilket förklaras av de heltidsstuderande … [Read more...]

AKU mars – arbetslösheten ökade

Enligt AKU ökade arbetslösheten med 0,8% i jämförelse med mars 2012. Antalet sysselsatta i mars 2013 i åldern 15-74 uppgick till 4 643 000. Antalet arbetslösa uppgick till 448 000, vilket motsvarar en … [Read more...]

Stig Björne: AKU kvartal 4

Sysselsättningen i Sverige ökade under det fjärde kvartalet 2012. Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år uppgick till 4 658 000 vilket är 30 000 fler jämfört med samma kvartal 2011. Antalet … [Read more...]

Arbetskraftsundersökningen 2012

SCB har presenterat sammanställningen för utvecklingen på arbetsmarknaden 2012 i sin AKU för helåret 2012. Helårssiffrorna blir lite lättare att jämföra i de årsvisa förändringarna. Undersökningen … [Read more...]

AKU: Nedgången får genomslag på arbetsmarknaden

Arbetskraftsundersökningen (AKU) från september 2012 har publicerats av SCB. Flera av indikatorerna visar att svenska arbetsmarknaden försvagats under hösten 2012, men trenden för antalet arbetslösa … [Read more...]