Stig Björne: Arbetsmarknadsåret 2013

Under 2013 så vände arbetsmarknaden upp något i jämförelse med 2012 – trots internationell skakig ekonomisk utveckling. Ljuspunkter finns i t ex USA och England men generellt har 2013 inte var ett år … [Read more...]

Hög sysselsättningsgrad i Sverige

En faktor som ibland glöms bort när man gör jämförelser mellan EU-länder är arbetslösheten relativt hur många personer som faktiskt arbetar av ”arbetskraften”. Definition på arbetskraften är … [Read more...]