Arbetskraftsförsörjningen har framtida problem

SCB:s demografiska prognoser för Tjänstemännens centralorganisation kring arbetskraftsförsörjning visar att de demografiska problemen ökar där stora delar av landet får svårt att finansiera den … [Read more...]