Konjunkturinstitutets barometer

Konjunkturinstitutet presenterade sin Barometer eller rättare sagt Barometerindikator för konjunkturutvecklingen (Stämningsläget i svensk ekonomi mäts med Barometerindikatorn. Stig Björne Det är en … [Read more...]

Positiva konjunktursignaler

När konjunkturindikatorerna den sk Barometerindikatorn presenterades av Konjunkturinstitutet framkom en att indikatorn ökade till 107,8  från 106,3. Indikatorn har stigit under längre tid. Nu är … [Read more...]