Bostadsbyggandet

En alltid aktuell politisk fråga i landet är bostadsbyggandet som varit för lågt under flera år i stora delar av landet och det har drivit upp priserna på bostäder vilket i sin tur medfört att … [Read more...]

Kraftig ökning av bostadsbyggandet

Under de tre första kvartalet 2013 påbörjades byggandet av drygt 21000 bostäder vilket är en kraftig ökning i jämförelse med samma period förra året, hela 32 procent fler (16 000 år 2012). Stig … [Read more...]

Boverket – Öka bostadsbyggandet (på gruvorter)

Att det byggs för lite bostäder i Sverige är knappast någon nyhet. Det finns en rad orsaker till detta. Därutöver så byggs det för lite hyresrätter då det är svårt att få ekonomi i detta. Stig … [Read more...]

Bostadsbyggandet minskar

Statistik från SCB visar att det svenska bostadsbyggandet minskar kraftigt. Under 2012 påbörjades byggande av nära 6 000 färre lägenheter i jämförelse med år 2011. Det är  en minskning med närmare 25 … [Read more...]

Bostadsbyggandet kan bli en allt större flaskhals

Bostadsbyggandet i Sverige ligger historiskt sett på en låg nivå. Under de senaste åren har antalet byggda bostäder i Sverige legat runt 20 000 per år, som under de senaste 50 åren endast … [Read more...]