Fortsatt ökning av detaljhandeln

Omsättningen i detaljhandeln ökade i mars 2014 med 1,5% i löpande priser jämfört med mars 2013. Dagligvaruhandeln backade med drygt 5% och sällanköpshandeln ökade med drygt 8%. Orsaken till den … [Read more...]

Konjunkturinstitutets barometer

Konjunkturinstitutet presenterade sin Barometer eller rättare sagt Barometerindikator för konjunkturutvecklingen (Stämningsläget i svensk ekonomi mäts med Barometerindikatorn. Stig Björne Det är en … [Read more...]

Detaljhandeln ökar

Den svenska detaljhandeln fortsätter att gå bra. I februari ökade försäljningen (mätt som volym) med 2,5 procent i jämförelse med samma månad förra året. Sällanköpshandeln stod för en ökning om … [Read more...]

Detaljhandeln ökar

I löpande priser ökade försäljningen i detaljhandeln med 3,1% mellan januari 2013 och januari 2014. Dagligvaruhandeln ökade med 2,9% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,3%. HUI:s prognos för 2014 … [Read more...]

Stark utveckling i detaljhandeln

En studie utförd av HUI Research visar att försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med 4,5 procent november 2013 jämfört med november förra året. Ökningen stod sällanköpshandeln förpå 6,6%. Under … [Read more...]

Tillväxt i detaljhandeln

Den svenska detaljhandeln fortsätter att visa på positiva siffror. Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med 1,6 procent i september 2013 i jämförelse med september 2012. Stig Björne Av … [Read more...]

Detaljhandeln fortsätter gå bra

Den svenska detaljhandeln fortsätter att gå bra. Omsättningen mätt i löpande priser ökade med 1,6 procent under augusti 2013 i jämförelse med augusti 2012. Stig Björne Dagligvaruhandeln ökade … [Read more...]

Stig Björne: Fortsatt ökning inom detaljhandeln

De senaste siffrorna för försäljningsvolymen inom detaljhandeln visar att den ökade med 3,6 procent i juni 2013 i jämförelse med juli 2013. Av detta stod sällanköpshandeln för 4,7 procent och … [Read more...]

Ökad försäljning i detaljhandeln

SCB och HUI Research visade nyligen upp siffror för försäljningsvolymen inom detaljhandeln. Volymen ökade med 1,8% i mars jämfört med samma månad förr året. Dagligvaruhandeln ökade med 2,2% och … [Read more...]

Ökande försäljningsvolym i detaljhandeln

Under februari månad 2013 ökade försäljningsvolymen i detaljhandeln med 3,5 procent i relation till samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköp med 5,3 … [Read more...]

Handeln ökade i januari

Enligt siffror från HUI och SCB ökade i januari 2013 försäljningen i detaljhandeln i löpande priser med 3,1% jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 4,1% och … [Read more...]

Stig Björne: Detaljhandeln i december 2012

December 2012 ökade försäljningsvolymen med 2,5% i jämförelse med samma månad 2011. Dagligvaruhandeln ökade med 2,6% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,6%. Det visar nya data från HUI Research och … [Read more...]

Gränshandeln ökar?

Gränshandeln och då särskilt när medborgare från andra länder handlar i Sverige, har tillväxt under flera år. När Sverige lät kronan flyta i början på 90 sjönk kronan rejält i relation till de … [Read more...]

Detaljhandeln håller emot

Ny statistik från SCB och HUI Research har kommit kring utvecklingen av detaljhandeln. Den visar att försäljningsvolymen ökade med 0,9 procent i november jämfört med samma månad förra året. … [Read more...]

Julhandeln kritisk period för detaljhandeln

Varje december avgör detaljhandelns årliga framgång eftersom december är en ödesmånad för många branscher.De senaste 20 åren har detalj­handelns julförsäljning i princip ökat för varje år. Hösten 2012 … [Read more...]