Sysselsättningen inom industrin minskar

Sista kvartalet 2013 ökade antalet anställda i landet med 1,3% till ca 4 300 000 personer i relation till tredje kvartalet, en trend av stigande sysselsättning alltså.  Inom den privata … [Read more...]

Industrin: Svag nedgång av lageruppbyggnaden

Under första kvartalet så skedde en stor uppbyggnad av industrins lager. Under andra kvartalet 2013 har uppbyggnaden vänt nedåt. Lagernivån för insatsprodukter minskade med 3,0 miljarder kronor, medan … [Read more...]