Konjunkturinstitutet om vårbudgeten

Konjunkturinstitutet har kommenterat Regeringens vårbudget och de ekonomiska bedömningar finansdepartementet har gjort. Institutet pekar på att Regeringens prognos ligger nära institutets syn på den … [Read more...]

Konjunkturinstitutets barometer

Konjunkturinstitutet presenterade sin Barometer eller rättare sagt Barometerindikator för konjunkturutvecklingen (Stämningsläget i svensk ekonomi mäts med Barometerindikatorn. Stig Björne Det är en … [Read more...]

Hållbara finanser på sikt?

Konjunkturinstitutet ger ut årliga beräkningar av hållbarheten i de offentliga finanserna inklusive S2-indikatorn, ett mått på hållbarheten i de offentliga finanserna. Institutet har genomfört en … [Read more...]

Konjunkturinstitutet om lönerörelsen

Konjunkturinstitutet (KI) har presenterat sin återkommande rapport om avtalsrörelsen där man kopplar utvecklingen av lönekostnaderna och kopplar det mot ekonomin och arbetsmarknaden i stort. Man … [Read more...]

Konjunkturinstitutet recenserar Regeringens budgetpropp

Konjunkturinstitutet konstaterar att Regeringens makroprognos för åren 2013, 2014 och 2015 är snarlik den egna. Under 2014 ökar BNP-tillväxten och BNP-tillväxten och man kan se en minskning av … [Read more...]

De äldre pressar de offentliga finanserna

Konjunkturinstitutets långsiktiga analys av Sveriges offentliga visar att de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara. Men utvecklingen av demografin innebär att det krävs mer resurser för att … [Read more...]

Konjunkturinstitutet ser ”ljuset”

Myndigheten Konjunkturinstitutet har presenterat sin indikator för utvecklingen i svensk ekonomi. Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin.  Stig … [Read more...]

Konjunkturinstitutets prognos

Konjunkturinstitutets prognos för Sverige de kommande åren är mycket dyster. Konjunkturen försvagades och svensk BNP föll 4:e kvartalet 2012. Negativ utveckling i omvärlden dämpar både efterfrågan på … [Read more...]

Sveriges ekonomi oväntat klen enligt Konjunkturinstitutet

Tillväxten i Sveriges ekonomi fortsätter att vara svagare än normalt enligt konjunkturinstitutets barometerindikator som föll under årets andra kvartal. Den ligger nu fyra enheter under det historiska … [Read more...]

Konjunkturinstitutet ser optimism bland hushållen

Konjunkturbarometern tittar närmare på företagens och hushållens uppfattning av ekonomin. Rapporten ges ut varje månad av Konjunkturinstitutet. Barometern består av: "Konjunkturbarometern Företag" och … [Read more...]