Stig Björne: Starkare BNP-utveckling

SCB presenterade utvecklingen av BNP för Sverige. Sveriges BNP ökade med 1,7% under det första kvartalet 2013 i jämförelse med samma kvartal året innan. Det är framför allt två faktorer som ligger … [Read more...]

Stark BNP-ökning

Trots upsägningar och oroväckande ekonomisk statistik är  Sveriges BNP okay. Under det 3:e kvartalet i år ökade den med 0,7% jämfört med samma period 2011. Hushållens konsumtionsutgifter bidrog mest … [Read more...]