SCB:s rapport om hur vi jobbar i Sverige

Statistiska Centralbyråns rapport (SCB) om arbetstiden avhandlar hur mycket vi jobbar i Sverige i jämförelse med andra EU-länder. SCB pekar på att när man jämför medelarbetstiden bland sysselsatta … [Read more...]