Offentliga sektorns underskott

Enligt den senaste statistiken så uppvisade den svenska offentliga sektorn ett negativt finansiellt sparande om 40 miljarder kronor 2013 (mätt i enligt med EU:s konvergenskriterier). Stig … [Read more...]

Sysselsättningen inom industrin minskar

Sista kvartalet 2013 ökade antalet anställda i landet med 1,3% till ca 4 300 000 personer i relation till tredje kvartalet, en trend av stigande sysselsättning alltså.  Inom den privata … [Read more...]

Konvergenskriterierna: Offentliga sektorns finansiella sparande negativt

SCB har publicerat den svenska offentliga sektorns sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier 2012. Den offentliga sektorns finansiella sparande hade ett negativt sparande om 18 … [Read more...]