Riksbankens prognoser

I samband med att Riksbanken publicerar sitt räntebeslut så presenterar man också den senaste prognosen över utvecklingen på arbetsmarknaden, BNP och inflationen mätt som KPI. Noterbart är att man … [Read more...]

Riksbanken: Reporäntan ligger kvar

Riksbanken meddelade att reporäntan ska stana på nivån 0,75% och man förväntar sig att räntan ligger kvar till våren 2015, samtidigt öppnar banken för en eventuell räntesänkning vid räntemötet i juli … [Read more...]

Riksbanken: Penningpolitiken under 2013

Riksbanken har presenterat sin rapport som heter ”Redogörelse för penningpolitiken”. Den tas fram inför en redovisning för riksdagens finansutskott. I denna konstaterar Riksbanken (återigen) att … [Read more...]

Ingen förändring av reporäntan

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad i ljsuet av den tidigare sänkningen i december. Riksbanken tror på en fortsatt låg inflation. Reporäntan måsta därför vara fortsatt låg för att inflationen … [Read more...]

Stig Björne: Billigare lån

I spåren av Riksbankens sänkning av reporäntan faller marknadsräntorna som riktar sig mot hushållen. Under december så minskade de nya lånens genomsnittsränta från 1,62 till 2,54 procent (”nya avtal … [Read more...]

Boprisindikatorn

SEB:s senaste version av sin Boprisindikator (januari) pekar på en mindre positiv syn på bostadsmarknadens utveckling från hushållen. Boprisindikatorn faller med fyra enheter till 49. Stig … [Read more...]

Finansmarknadsstatistik

Riksbanken sänkte reporäntan häromdagen vilket har fått till följd att bankernas räntor sjunker vilket – högst sannolikt – leder till att fler lånar mer. Under tredje kvartalet 2013 ökade hushållens … [Read more...]

Riksbankens prognos för svensk ekonomi

Riksbanken har i samband med sin penningpolitiska rapport presenterat sin prognos över den ekonomiska utvecklingen med mera för de kommande åren. Bland annat bedömer man att arbetslösheten kommer att … [Read more...]

Riksbanken, Inflationen och lånen

Riksbanken har presenterat sin penningpolitiska rapport som omfattar bland annat bedömningar av utvecklingen av inflationen. Man säger bland annat att inflationen är låg och mätt som KPIF väntas den … [Read more...]

Riksbanken – Räntesänkning?

På torsdag meddelar Riksbanken sitt beslut från räntemötet som hålls på onsdag. Ska räntan ligga kvar, sänkas eller höjas är alternativen. DI har intervjuat ett antal ekonomer i frågan. Stig … [Read more...]

Större överskott än väntat

Den svenska staten hade ovanligt goda affärer under september 2013. Statens betalningar visade ett överskott om inte mindre än drygt 28 miljarder kronor. Detta till skillnad från ett prognostiserat … [Read more...]

Riksbanken: Reporäntan ligger kvar

Riksbanken presenterade i dagarna sitt beslut om styrräntan eller Reporäntan. Beslutet landade i att man låter räntan ligga kvar för att ge fortsatt stöd åt konjunkturuppgången och bidra till att … [Read more...]

Riksbanken om hushållslånen

Riksbanken konstaterar att svenskarnas belåning är för hög (Riksbanken, Finansiell stabilitet 2013, pressmeddelande www.riksbank.se) Man pekar på att ett typhushåll i Stockholm lånade fyra och en … [Read more...]

Riksbanken: Sämre tider att vänta i Sverige

Riksbankens protokoll från direktionsmötet i mitten av december 2012 innehåller information där det mesta tyder på att svensk ekonomi bromsar in kraftigare än förväntat. Riksbanken bedömer att BNP … [Read more...]

Utlåningen fortsätter öka

Något som gör finansminister Anders Borg och riksbankschefen Stefan Ingves bekymrad är de svenska bolånen. Dels för att den totala lånebördan är hög i relation till BNP och dels för att den har … [Read more...]