Stor ökning av sysselsättningen

Sedan augusti 2013 har sysselsättningen ökat med hela 97 000 personer bland befolkningen i åldern 15-74 år. Den totala sysselsättning uppgick till 4 865 000 personer (icke säsongrensat). Det är en … [Read more...]

Ökning av sysselsättningen sista kvartalet 2013

Det 4:e kvartalet 2013 ökade kraftigt sysselsättningen i landet. 4 708 000 personer i åldern 15-74 år var då sysselsatta. Jämfört med 4:e kvartalet 2012 var ökningen 63 000 … [Read more...]

Effekter på sysselsättningen av lägre arbetsgivaravgift

IFAU har studerat registeruppgifter för samtliga individer i Sverige äldre än 15 år under åren 2001–2010. Institutet jämförde individer som omfattades av de sänkta arbetsgivaravgifterna med äldre … [Read more...]

Stig Björne: Fler jobb – Ser bra ut för sysselsättningen i Sverige

Under ett antal månader har den ökat och i november månads AKU så visar den en fortsatt ökning inte minst på årsbasis. Från november 2012 har sysselsättningen ökat med hela 75 000 (motsvara … [Read more...]

BNP-utvecklingen

Sveriges BNP steg med 0,3 procent det tredje kvartalet jämförd med motsvarande kvartal 2012. Det är hushållens konsumtion som ger störst bidrag till BNP-tillväxten. I jämförelse med andra kvartalet i … [Read more...]

Konjunkturindikatorn: Stockholm går bättre

Näringslivet i Stockholms län går allt bättre visar den senaste undersökningen av konjunkturindikatorn från Stockholms Handelskammare. Byggkonjunkturen utvecklas svagt, men visar ändå på en viss … [Read more...]

Sysselsättningen: Fler jobb men hög arbetslöshet

Den svenska ekonomin står emot emot den svaga konjunkturen i omvärlden och sysselsättningen de närmaste åren bedöms öka enligt AF. Sysselsättningen förutspås öka med 68,000 personer på två … [Read more...]