Hög sysselsättningsgrad i Sverige

En faktor som ibland glöms bort när man gör jämförelser mellan EU-länder är arbetslösheten relativt hur många personer som faktiskt arbetar av ”arbetskraften”. Definition på arbetskraften är … [Read more...]

Arbetskraftsundersökningen 2012

SCB har presenterat sammanställningen för utvecklingen på arbetsmarknaden 2012 i sin AKU för helåret 2012. Helårssiffrorna blir lite lättare att jämföra i de årsvisa förändringarna. Undersökningen … [Read more...]