Stor ökning av sysselsättningen

Sedan augusti 2013 har sysselsättningen ökat med hela 97 000 personer bland befolkningen i åldern 15-74 år. Den totala sysselsättning uppgick till 4 865 000 personer (icke säsongrensat). Det är en … [Read more...]

Sysselsättningsgraden

Eurostat har publicerat en rapport som jämför den så kallade sysselsättningsgraden (mäter hur stor andel av befolkningen som är i sysselsättning och är ofta ett bättre mått på läget på arbetsmarknaden … [Read more...]