Bättre i svensk ekonomi – ett statistiskt perspektiv

SCB har presenterat Sveriges ekonomi i ett statistiskt perspektiv som sammantaget visar på utvecklingen i svensk ekonomi under det andra kvartalet. Den visar att aktiviteten i den svenska ekonomin … [Read more...]

Utrikeshandeln med varor gav överskott på 1,4 miljarder kr

Den svenska utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 1,4 miljarder kronor under december 2013 vilket är mer än samma månad året innan då överskottet endast uppgick till 0,3 miljarder kronor. … [Read more...]

Fortsatt minskning av utrikeshandeln

Sveriges överskott i handeln med omvärlden förblir bra. I november 2013 låg överskottet på ca fyra miljarder kr. Varuexporten under november låg på 94,5 miljarder kr.  Värdet på den svenska … [Read more...]

Handelsnettot 7,1 miljarder kr i februari 2013

Utrikeshandeln gav ett överskott på 7,1 miljarder kr under februari enligt preliminära beräkningar från SCB. För samma månad året innan var överskottet drygt fyra miljarder kronor. Värdet på … [Read more...]